Numer 5/2019 jest już dostępny


19.11.2019
Właśnie ukazał się numer 5/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Statystyczno-stochastyczne prognozowanie stanu technicznego przyłączy kamionkowych
 • KURAŁOWICZ Z.: Pomiary geodezyjne i monitoring budynków wielokondygnacyjnych – punktowców
 • SULIGOWSKI Z.: Standardy wód opadowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • RÓŻYŃSKI G.: Jaką informację o dyssypacji energii falowej zawierają profile batymetryczne strefy brzegowej?

W dziale Geotechnika:

 • SZYMANKIEWICZ C., PETYNIAK D., JACHACY A.: Analiza wyników badań pali z bezkomorową iniekcją podstaw
 • GŁOWACKI P., WASZKIEWICZ A.: Określanie oporu pobocznicy i podstawy pala metodą badań ekstensometrycznych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • WIŚNIEWSKI F.: Wybrana terminologia dotycząca stosowanych różnych rodzajów ścianek szczelnych
 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KOWALSKI M., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – warunki naturalne oraz zagadnienia ochrony środowiska (część 2)

W dziale Technika Portów:

 • MAGDA W.: Przeliczanie jednostek miar – proste, a jednak kłopotliwe
 • CIERPIAŁ I, WILEMSKI S., KAIZER A.: Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji – przegląd zagadnienia

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Morskie Budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania (rec. J. Drążkiewicz)
 • Wspomnienie o doc. dr. inż. Stanisławie Mackiewiczu (1931 – 2019)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.