Numer 4/2020 jest już dostępny

20.10.2020
Właśnie ukazał się numer 4/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SULIGOWSKI Z.: Kielichowe złącze rurowe

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 1

W dziale Geotechnika:

  • VELIKIY D., SLOBODYANYUK V., DMITRIEV S., OSADCHIY V.: Obliczenia zrównoważonego naturalnego i sztucznego spowolnienia osuwiska z uwzględnieniem efektu przestrzennego
  • SKROBEK S.: Analiza wpływu rożnych sposobów modelowania etapowania konstrukcji budynku na stany graniczne nośności i użytkowalności masywnej płyty fundamentowej współpracującej z układem baret

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 B)

W dziale Technika Portów:

  • DANIEL R. A., HERMANS I. P.: Belgian sea locks – proven solution for a safe navigation access to harbors

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.