Numer 5/2020 jest już dostępny

23.11.2020
Właśnie ukazał się numer 5/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SULIGOWSKI Z.: Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczące projektu budowlanego

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 2

W dziale Geotechnika:

  • MEYER Z., STACHECKI K.: Interpretacja wyników próbnego obciążenia statycznego pala

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 C)

W dziale Technika Portów:

  • SIPAM – System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.