Numer 6/2019 jest już dostępny


06.12.2019
Właśnie ukazał się numer 6/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Warunki rozwoju sieci infrastruktury w ostatnim czterdziestoleciu

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • MAGDA W.: Wysokość progresywnej fali regularnej ulegającej załamaniu przed morską budowlą hydrotechniczną

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: 40 lat Geotechniki w Inżynierii Morskiej i Geotechnice
 • MŁYNAREK Z., WIERZBICKI J., STEFANIAK K.: Wykorzystanie metody CPTU do oceny zmian ciężaru objętościowego gruntów w podłożu
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K., SULEWSKA J.: Analiza stateczności składowanych odpadów komunalnych
 • BZÓWKA J., GRYCZMAŃSKI M., PIECZYRAK J.: Dostojny Jubilat Profesor zwyczajny, wielokrotny Doctor Honoris Causa Eugeniusz Dembicki i Jego ścisłe relacje ze śląskim ośrodkiem geotechniki
 • ŚWIDZIŃSKI W., SMYCZYŃSKI M.: Nowoczesne badania trójosiowe istotnym wsparciem współczesnej geotechniki
 • MEYER Z., WASILUK A.: Weryfikacja krzywej Meyera-Kowalowa na podstawie wyników doświadczalnych oraz kolejny etap analizy niedokładności pomiarów badania statycznego pala
 • GŁUCHOWSKI A., SOBÓL E., SZYMAŃSKI A., SAS W.: Charakterystyka odkształceniowa gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu wody z porów

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Wrota segmentowe coraz popularniejszymi zamknięciami w jazach, śluzach i zaporach przeciwpowodziowych

W dziale Technika Portów:

 • POSTOŁA K.: Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Regionalna Konferencja Firm Komunalnych. Augustów, 28 – 30 sierpnia 2019

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.