Numer 1/2020 jest już dostępny


12.03.2020
Właśnie ukazał się numer 1/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SULIGOWSKI Z.: Problemy związane z posadowieniem rurociągów

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MALICKI J., MARCINKOWSKI T., SZEFLER K.: Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki

W dziale Geotechnika:

  • LEŚNIEWSKA D., PIETRZAK M.: Od mechaniki do mikro-mechaniki gruntów – znaczenie badań podstawowych dla geotechniki na przykładzie problemu parcia czynnego
  • SZYMANKIEWICZ C., PETYNIAK D.: Nośność pali z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • SZYPIŁOW A.: Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i rozbryzgów
  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KASPRZAK A., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNIEWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – koncepcja drogi wodnej według rozwiązania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 3A)

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Seminarium pt. „Projektowanie geotechniczne w świetle Eurocodu”. Poznań, 12 października 2019
  • A. Hettler, K.-E. Kurrer: Earth Pressure (rec. Z. Cywiński)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Tadeuszu Jeske (1935 – 2019)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.