Numer 6/2020 jest już dostępny

15.01.2021
Właśnie ukazał się numer 6/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • RAGANOWICZ A.: Renowacja sieci kanalizacyjnej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SCHÖNHOFER J., STELLA M., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa Nabrzeża Helskiego (I) w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

  • DEMBICKI E., MIELOSZYK E., GRULKOWSKI S., MILEWSKA A., SZWACZKIEWICZ K.: Koncepcja połączenia kolejowego Morskiego Portu Gdynia S.A. z Kolejową Obwodnicą Trójmiasta
  • MAŁKIEWICZ Ł.: Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.