Artykuły z IMiG 3/2013


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 3/2013 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
  • Konferencja Geotechnical and Geophysical Site Characterization ISC-4, Porto de Galinhas – Pernambuco, Brazil, 18 – 21 września 2012
  • Sympozjum „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą” Gdańsk, 24 stycznia 2013
  • G. Siebert, I. Maniatis: Tragende Bauteile aus Glas. Grundlagen, Konstruktion, Bemessung, Beispiele (rec. G. Weydmann)
  • V. M. Ulicki, A. G. Shashkin, K. G. Shashkin: Гид по геотехнике – путеводитель по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям (rec. Z Sikora)
  • K. Gwizdała: Fundamenty palowe. Badania i zastosowania. Tom 2. (rec. B. Zadroga)
  • F. Fingerloos, J. Hegger, K. Zilch: Kurzfassung des Eurocode 2 für Stahlbetontragwerke im Hochbau (rec. M. Wesołowski)
  • Wspomnienie o dr inż. Andrzeju Patalasie (1940-2013)