Artykuły z IMiG 3/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 3/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski
  • 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły” (19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering “Unearth the Future, Connect Beyond”). Seul, 17 – 22 września 2017
  • M. Jastrzębska, M. Kalinowska-Pasieka: Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych (rec. M. Gryczmański)
  • J. Pieczyrak: Projektowanie stóp fundamentowych (rec. B. Zadroga)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Ryszardzie Masselu (1939 – 2018)