Artykuły z IMiG 4/2015


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 4/2015 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice – Szczyrk, 7-8 maja 2015
  • E. Burszta-Adamiak: Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych (rec. Z. Suligowski)
  • S. M. Holzer: Statische Beurteilung historischer Tragwerke. Bd. 2. Holzkonstruktionen (rec. G. Bukal)
  • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzu Thielu (1924-2015)