Artykuły z IMiG 4/2013


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 4/2013 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
  • X Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”. Jarnołtówek 21 – 23 marca 2013
  • XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice – Szczyrk, 9 – 10 maja 2013
  • Mauerwerk Kalender 2013 (rec. E. Dembicki)
  • P. Marti: Theory of structures. Fundamentals. Framed structures. Plates and shells (rec. J. Górski)
  • Glasbau 2013 (rec. Z. Sikora)
  • R. Mallée, W. Fuchs, R. Eligechausen: Beton Kalender – Design of Fastenings for Use in Concrete – the CEN/TS 1992-4 Provisions (rec. K. Nagrodzka-Godycka)
  • Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu
  • Wspomnienie o Jerzym Kuczyńskim (1926-2013)