Artykuły z IMiG 6/2013


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 6/2013 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Janusz Hauptmann
 • Międzynarodowe Seminarium „Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”
 • Konferencja „Smart Rivers” Światowego Stowarzyszenia Wspierania Infrastruktury Wodnej i Żeglugowej PIANC
 • XVI Francusko-Polskie Kolokwium Mechaniki Gruntów i Skał
 • 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering „Challenges & innovations in geotechnics”
 • X Jubileuszowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Applications”, SSTA2013
 • Stahlbau Kalender 2013. Eurocode 3 – Anwendungsnormen. Stahl im Industrie- und Anlagenbau (rec. G. Weydmann)
 • M. Ziegler i in.: Geotechnische Nachweise nach EC 7 und DIN 1054, Einführung mit Beispielen (rec. M. Cudny)
 • S. M. Holzer: Statische Beurteilung historischer Tragwerke. Bd. 1. Mauerwerkskonstruktionen (rec. G. Bukal)
 • R., U. Krüger: Stahlbau. Teil 1: Grundlagen. Mit Beispielen nach Eurocode 3 (rec. G. Weydmann)
 • Bauphysik Kalendar 2013 (rec. Z. Meyer)
 • H. Kramer: Angewandte Baudynamik – Grundlagen und Praxisbeispiele (rec. M. Cudny)