Numer 3/2021 jest już dostępny

23.07.2021
Właśnie ukazał się numer 3/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Przewód transportowy z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., OSTROWSKI R.: Oddziaływanie opaski brzegowej z gruzobetonu na brzeg morski w rejonie Babich Dołów (KM 93,6-93,9)

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Pływający kompleks Sebitseom w Seulu

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część I)

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Czy to wizja modernizacji Portu w Szczecinie?

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR
 • W. Magda: Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi (rec. E. Dembicki)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2021 jest już dostępny

07.05.2021
Właśnie ukazał się numer 2/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • NOWAKOWSKA M., KAŹMIERCZAK B., WARTALSKA K., KOTOWSKI A.: Analiza niestacjonarności czasoprzestrzennej deszczów na przykładzie walidacji modelu hydrodynamicznego SWMM

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., MARCINKOWSKI T.: Prosty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych

W dziale Geotechnika:

 • REWERS D.: Wpływ zginania w zakotwieniu na nośność ściągów gwintowanych w procesie walcowania na gorąco

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • RZEPKA J.: Poziome próbne obciążenie nabrzeża w Porcie Szczecin

W dziale Technika Portów:

 • BOSOWSKI M.: Planowanie i monitoring postępu robót budowlanych w projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
 • GUCMA S., GRALAK R.: Projektowany port do obsługi morskich farm wiatrowych w Świnoujściu – analiza ryzyka nawigacyjnego

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2021 jest już dostępny

23.03.2021
Właśnie ukazał się numer 1/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Syfon na kanalizacji grawitacyjnej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SCHÖNHOFER J., STELLA M., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 2

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Podłoże budynków i budowli polarnych
 • ASMOW – Notatka do Geodety
 • RZEPKA J.: Geotechniczne warunki posadowienia budowli hydrotechnicznych w porcie Szczecin

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • MIKOŁAJEWSKI P., WIŚNIEWSKI F.: Przepisy i normy określające standardy wykonywania pomiarów hydrograficznych w Polsce

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A.: Zmęczenie stalowych konstrukcji hydrotechnicznych w raporcie Grupy Roboczej WG-189 PIANC

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2020 jest już dostępny

15.01.2021
Właśnie ukazał się numer 6/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Renowacja sieci kanalizacyjnej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SCHÖNHOFER J., STELLA M., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa Nabrzeża Helskiego (I) w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

 • DEMBICKI E., MIELOSZYK E., GRULKOWSKI S., MILEWSKA A., SZWACZKIEWICZ K.: Koncepcja połączenia kolejowego Morskiego Portu Gdynia S.A. z Kolejową Obwodnicą Trójmiasta
 • MAŁKIEWICZ Ł.: Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2020 jest już dostępny

23.11.2020
Właśnie ukazał się numer 5/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczące projektu budowlanego

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 2

W dziale Geotechnika:

 • MEYER Z., STACHECKI K.: Interpretacja wyników próbnego obciążenia statycznego pala

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 C)

W dziale Technika Portów:

 • SIPAM – System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2020 jest już dostępny

20.10.2020
Właśnie ukazał się numer 4/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Kielichowe złącze rurowe

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 1

W dziale Geotechnika:

 • VELIKIY D., SLOBODYANYUK V., DMITRIEV S., OSADCHIY V.: Obliczenia zrównoważonego naturalnego i sztucznego spowolnienia osuwiska z uwzględnieniem efektu przestrzennego
 • SKROBEK S.: Analiza wpływu rożnych sposobów modelowania etapowania konstrukcji budynku na stany graniczne nośności i użytkowalności masywnej płyty fundamentowej współpracującej z układem baret

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 B)

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A., HERMANS I. P.: Belgian sea locks – proven solution for a safe navigation access to harbors

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2020 jest już dostępny

20.08.2020
Właśnie ukazał się numer 3/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Czy to tylko korekta, czy w zasadzie już nowe prawo?

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M.: Procesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu
 • SINITSA R., OSADCHIY V., ANISIMOV K., KOLOMIEC S.: Ochrona akwenów portów morskich przez konstrukcje falochronu pionowego o niepełnym profilu

W dziale Geotechnika:

 • MEGER A., ZACHARA-BREZA M., BINDER K.: Technologia drenów pionowych – walidacja modeli obliczeniowych za pomocą wyników monitoringu na gruntach organicznych Żuław Wiślanych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., INŻ. HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 A)

W dziale Technika Portów:

 • CHUDZIAK P., ZABOROWSKI M.: Wpływ środowiska morskiego na korozję żelbetu w morskich budowlach hydrotechnicznych

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2020 jest już dostępny

01.06.2020
Właśnie ukazał się numer 2/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – kąpieliska

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • ŁABUZ T. A.: Wpływ spiętrzeń sztormowych na erozję plaż i ich sztuczne zasilanie w Łebie
 • GIRJATOWICZ J. P.: Rodzaje spiętrzeń lodowych na brzegach polskiego Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • KRASIŃSKI A., GWIZDAŁA K., KUSIO T., WIĘCŁAWSKI P., WISZNIEWSKI M.: Mechanizm współpracy z gruntem pali prefabrykowanych wbijanych w świetle próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych
 • KRASZEWSKI C., DREGER M., MITRUT M., PRZYGODA M.: Stabilizacja gruntów wapnem palonym w inżynierii komunikacyjnej – teoria i praktyka

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KASPRZAK A., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – koncepcja drogi wodnej według rozwiązania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 3 B)

W dziale Kronika i Aktualności:

 • J. W. Drążkiewicz: Historia morzem pisana (rec. B. Zadroga)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2020 jest już dostępny


12.03.2020
Właśnie ukazał się numer 1/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Problemy związane z posadowieniem rurociągów

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MALICKI J., MARCINKOWSKI T., SZEFLER K.: Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki

W dziale Geotechnika:

 • LEŚNIEWSKA D., PIETRZAK M.: Od mechaniki do mikro-mechaniki gruntów – znaczenie badań podstawowych dla geotechniki na przykładzie problemu parcia czynnego
 • SZYMANKIEWICZ C., PETYNIAK D.: Nośność pali z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • SZYPIŁOW A.: Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i rozbryzgów
 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KASPRZAK A., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNIEWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – koncepcja drogi wodnej według rozwiązania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 3A)

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Seminarium pt. „Projektowanie geotechniczne w świetle Eurocodu”. Poznań, 12 października 2019
 • A. Hettler, K.-E. Kurrer: Earth Pressure (rec. Z. Cywiński)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Tadeuszu Jeske (1935 – 2019)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.Numer 6/2019 jest już dostępny


06.12.2019
Właśnie ukazał się numer 6/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Warunki rozwoju sieci infrastruktury w ostatnim czterdziestoleciu

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • MAGDA W.: Wysokość progresywnej fali regularnej ulegającej załamaniu przed morską budowlą hydrotechniczną

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: 40 lat Geotechniki w Inżynierii Morskiej i Geotechnice
 • MŁYNAREK Z., WIERZBICKI J., STEFANIAK K.: Wykorzystanie metody CPTU do oceny zmian ciężaru objętościowego gruntów w podłożu
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K., SULEWSKA J.: Analiza stateczności składowanych odpadów komunalnych
 • BZÓWKA J., GRYCZMAŃSKI M., PIECZYRAK J.: Dostojny Jubilat Profesor zwyczajny, wielokrotny Doctor Honoris Causa Eugeniusz Dembicki i Jego ścisłe relacje ze śląskim ośrodkiem geotechniki
 • ŚWIDZIŃSKI W., SMYCZYŃSKI M.: Nowoczesne badania trójosiowe istotnym wsparciem współczesnej geotechniki
 • MEYER Z., WASILUK A.: Weryfikacja krzywej Meyera-Kowalowa na podstawie wyników doświadczalnych oraz kolejny etap analizy niedokładności pomiarów badania statycznego pala
 • GŁUCHOWSKI A., SOBÓL E., SZYMAŃSKI A., SAS W.: Charakterystyka odkształceniowa gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu wody z porów

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Wrota segmentowe coraz popularniejszymi zamknięciami w jazach, śluzach i zaporach przeciwpowodziowych

W dziale Technika Portów:

 • POSTOŁA K.: Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Regionalna Konferencja Firm Komunalnych. Augustów, 28 – 30 sierpnia 2019

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.