Artykuły z IMiG 3/2015


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 3/2015 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika i Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Dr inż. Tadeusz Basiński
  • XV Naddunajska Europejska Konferencja Inżynierii Geotechnicznej „Geotechnics of Roads and Railways”. Wiedeń, 9-11 września 2014
  • D. Dujmović, B. Androić, I. Lukačevcić: Composite Structures according to Eurocode 4 Worked Examples (rec. J. Górski)
  • The Technical Avalanche Protection Handbook (rec. E. Dembicki)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zbigniewie Sikorze (1954-2015)