Numer 4/2020 jest już dostępny

20.10.2020
Właśnie ukazał się numer 4/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Kielichowe złącze rurowe

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 1

W dziale Geotechnika:

 • VELIKIY D., SLOBODYANYUK V., DMITRIEV S., OSADCHIY V.: Obliczenia zrównoważonego naturalnego i sztucznego spowolnienia osuwiska z uwzględnieniem efektu przestrzennego
 • SKROBEK S.: Analiza wpływu rożnych sposobów modelowania etapowania konstrukcji budynku na stany graniczne nośności i użytkowalności masywnej płyty fundamentowej współpracującej z układem baret

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 B)

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A., HERMANS I. P.: Belgian sea locks – proven solution for a safe navigation access to harbors

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2020 jest już dostępny

20.08.2020
Właśnie ukazał się numer 3/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Czy to tylko korekta, czy w zasadzie już nowe prawo?

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M.: Procesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu
 • SINITSA R., OSADCHIY V., ANISIMOV K., KOLOMIEC S.: Ochrona akwenów portów morskich przez konstrukcje falochronu pionowego o niepełnym profilu

W dziale Geotechnika:

 • MEGER A., ZACHARA-BREZA M., BINDER K.: Technologia drenów pionowych – walidacja modeli obliczeniowych za pomocą wyników monitoringu na gruntach organicznych Żuław Wiślanych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., INŻ. HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 A)

W dziale Technika Portów:

 • CHUDZIAK P., ZABOROWSKI M.: Wpływ środowiska morskiego na korozję żelbetu w morskich budowlach hydrotechnicznych

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2020 jest już dostępny

01.06.2020
Właśnie ukazał się numer 2/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – kąpieliska

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • ŁABUZ T. A.: Wpływ spiętrzeń sztormowych na erozję plaż i ich sztuczne zasilanie w Łebie
 • GIRJATOWICZ J. P.: Rodzaje spiętrzeń lodowych na brzegach polskiego Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • KRASIŃSKI A., GWIZDAŁA K., KUSIO T., WIĘCŁAWSKI P., WISZNIEWSKI M.: Mechanizm współpracy z gruntem pali prefabrykowanych wbijanych w świetle próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych
 • KRASZEWSKI C., DREGER M., MITRUT M., PRZYGODA M.: Stabilizacja gruntów wapnem palonym w inżynierii komunikacyjnej – teoria i praktyka

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KASPRZAK A., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – koncepcja drogi wodnej według rozwiązania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 3 B)

W dziale Kronika i Aktualności:

 • J. W. Drążkiewicz: Historia morzem pisana (rec. B. Zadroga)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2020 jest już dostępny


12.03.2020
Właśnie ukazał się numer 1/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Problemy związane z posadowieniem rurociągów

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MALICKI J., MARCINKOWSKI T., SZEFLER K.: Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki

W dziale Geotechnika:

 • LEŚNIEWSKA D., PIETRZAK M.: Od mechaniki do mikro-mechaniki gruntów – znaczenie badań podstawowych dla geotechniki na przykładzie problemu parcia czynnego
 • SZYMANKIEWICZ C., PETYNIAK D.: Nośność pali z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • SZYPIŁOW A.: Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i rozbryzgów
 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KASPRZAK A., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNIEWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – koncepcja drogi wodnej według rozwiązania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 3A)

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Seminarium pt. „Projektowanie geotechniczne w świetle Eurocodu”. Poznań, 12 października 2019
 • A. Hettler, K.-E. Kurrer: Earth Pressure (rec. Z. Cywiński)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Tadeuszu Jeske (1935 – 2019)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.Numer 6/2019 jest już dostępny


06.12.2019
Właśnie ukazał się numer 6/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Warunki rozwoju sieci infrastruktury w ostatnim czterdziestoleciu

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • MAGDA W.: Wysokość progresywnej fali regularnej ulegającej załamaniu przed morską budowlą hydrotechniczną

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: 40 lat Geotechniki w Inżynierii Morskiej i Geotechnice
 • MŁYNAREK Z., WIERZBICKI J., STEFANIAK K.: Wykorzystanie metody CPTU do oceny zmian ciężaru objętościowego gruntów w podłożu
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K., SULEWSKA J.: Analiza stateczności składowanych odpadów komunalnych
 • BZÓWKA J., GRYCZMAŃSKI M., PIECZYRAK J.: Dostojny Jubilat Profesor zwyczajny, wielokrotny Doctor Honoris Causa Eugeniusz Dembicki i Jego ścisłe relacje ze śląskim ośrodkiem geotechniki
 • ŚWIDZIŃSKI W., SMYCZYŃSKI M.: Nowoczesne badania trójosiowe istotnym wsparciem współczesnej geotechniki
 • MEYER Z., WASILUK A.: Weryfikacja krzywej Meyera-Kowalowa na podstawie wyników doświadczalnych oraz kolejny etap analizy niedokładności pomiarów badania statycznego pala
 • GŁUCHOWSKI A., SOBÓL E., SZYMAŃSKI A., SAS W.: Charakterystyka odkształceniowa gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu wody z porów

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Wrota segmentowe coraz popularniejszymi zamknięciami w jazach, śluzach i zaporach przeciwpowodziowych

W dziale Technika Portów:

 • POSTOŁA K.: Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Regionalna Konferencja Firm Komunalnych. Augustów, 28 – 30 sierpnia 2019

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.Numer 5/2019 jest już dostępny


19.11.2019
Właśnie ukazał się numer 5/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Statystyczno-stochastyczne prognozowanie stanu technicznego przyłączy kamionkowych
 • KURAŁOWICZ Z.: Pomiary geodezyjne i monitoring budynków wielokondygnacyjnych – punktowców
 • SULIGOWSKI Z.: Standardy wód opadowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • RÓŻYŃSKI G.: Jaką informację o dyssypacji energii falowej zawierają profile batymetryczne strefy brzegowej?

W dziale Geotechnika:

 • SZYMANKIEWICZ C., PETYNIAK D., JACHACY A.: Analiza wyników badań pali z bezkomorową iniekcją podstaw
 • GŁOWACKI P., WASZKIEWICZ A.: Określanie oporu pobocznicy i podstawy pala metodą badań ekstensometrycznych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • WIŚNIEWSKI F.: Wybrana terminologia dotycząca stosowanych różnych rodzajów ścianek szczelnych
 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., KIEJZIK-GŁOWIŃSKA M., KOWALSKI M., ŻOCHOWSKA M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – warunki naturalne oraz zagadnienia ochrony środowiska (część 2)

W dziale Technika Portów:

 • MAGDA W.: Przeliczanie jednostek miar – proste, a jednak kłopotliwe
 • CIERPIAŁ I, WILEMSKI S., KAIZER A.: Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji – przegląd zagadnienia

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Morskie Budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania (rec. J. Drążkiewicz)
 • Wspomnienie o doc. dr. inż. Stanisławie Mackiewiczu (1931 – 2019)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.Numer 4/2019 jest już dostępny

09.09.2019
Właśnie ukazał się numer 4/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • PIENIASZEK A., SZYMAŃSKI P.: Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P., ŚWIĄTEK M.: Związki parametrów lodowych polskich zalewów przybrzeżnych z maksymalnym zasięgiem lodu na Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • WERNO M., INEROWICZ M., BEDNARCZYK JUSZKIEWICZ B., REGUŁA C.: Rozbiórka stawów osadowych. Wtórny przerób odpadów poflotacyjnych
 • ZACHODNI A.: Sprężanie ściany szczelinowej
 • KRASZEWSKI C., DREGER M., SZPIKOWSKI M., MITRUT M., SOBKOWICZ P.: Ocena nośności podłoża i podtorza kolejowego sondą dynamiczną

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – opracowanie przedprojektowe

W dziale Technika Portów:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski. Projekty i realizacje – Stocznie morskie i rzeczne

W dziale Kronika i Aktualności:

 • R. Ostrowski: Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku (rec. M. Szmytkiewicz)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2019 jest już dostępny


03.07.2019
Właśnie ukazał się numer 3/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek gdyńskiego systemu wodociągowego. Uwarunkowania kosztowo-eksploatacyjne wodociągu na Kępie Oksywskiej (1926 – 1939). Część IV

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SCHÖNHOFER J.: Transformacja falowego widma częstotliwościowego w strefie brzegowej w okolicy Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

 • NOCOŃ J., WERNO M.: Psv SYLUR w służbie geotechniki na Bałtyku
 • ROZMARYNOWSKI B.: Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji
 • ZABUSKI L., PRZEWŁÓCKI J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KURYŁEK A.: Klasyfikacja pozabrzegowych obiektów architektonicznych

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., GUCMA M., PRZYWARTY M.: Symulacyjne metody określania warunków bezpiecznej eksploatacji statków na portowych drogach wodnych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • P. Srokosz, I. Dyka, M. Bujko: Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej (rec. L. Bałachowski)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2019 jest już dostępny


15.05.2019
Właśnie ukazał się numer 2/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – zarządzanie, konsekwencje

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M., SKAJA M.: Wpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski

W dziale Geotechnika:

 • PARYLAK K.: Ocena przydatności płyty VSS i lekkiej płyty dynamicznej do kontroli zagęszczenia gruntów
 • WYROŚLAK M., OSSOWSKI R.: Wykorzystanie badań CPT do projektowania pali małych średnic formowanych świdrem ciągłym
 • ŁYSIAK P.: Wybrane aspekty charakterystyki i analizy pracy pali w szczególnych przypadkach fundamentów głębokich

W dziale Geosyntetyki:

 • SOBOLEWSKI J., KONOPKA D.: Projektowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami z uwzględnieniem aktualnych norm europejskich

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KULCZYKOWSKI M., GRZELKA B.: Badania doświadczalne czasu rozproszenia podciśnienia w kesonie ssącym obciążonym siłą wyciągającą o stałej wartości

W dziale Technika Portów:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski. Projekty i realizacje – Porty morskie i rzeczne

W dziale Kronika i Aktualności:

 • 90-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Cywińskiego
 • R. Daniel, T. Paulus: Lock Gates and other Closures in Hydraulic Projects (rec. S. Mackiewicz)
 • Wspomnienie o dr. inż. Mariuszu Sieradzkim (1955 – 2018)
 • Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 1/2019 jest już dostępny


07.02.2019
Właśnie ukazał się numer 1/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – powodzie, susze i melioracje

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., LISIMENKA A.: Prędkość prądu w ujściowym odcinku Wisły – pomiary in situ i modelowanie numeryczne

W dziale Geotechnika:

 • KORZEC A., ŚWIDZIŃSKI W.: Procedura wyznaczania dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych z wykorzystaniem metod dyskretnych
 • KNAPIK-JAJKIEWICZ K., KOCON J.: Wpływ temperatury na ściśliwość mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski – historia

W dziale Technika Portów:

 • KALBARCZYK-JEDYNAK A., ŚLĄCZKA W.: Optymalizacja badań in situ związanych z bunkrowaniem i przechowywaniem LNG na przykładzie ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez PGNiG OD, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Portu Morskiego Gdynia

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Bydgoska Retencja +2050. „Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”. Bydgoszcz, 8 – 9 listopada 2018
 • Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.