Numer 6/2017 jest już dostępny


19.12.2017
Właśnie ukazał się numer 6/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • PIENIASZEK A.: Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast
 • NAWROT N., WOJCIECHOWSKA E.: Jakość osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej oraz klasyfikacja osadów zdeponowanych w odbiornikach ścieków deszczowych na terenie zurbanizowanym – przegląd literatury.

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Zasięg nasuwu i wysokość spiętrzeń lodowych w świetle blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego

W dziale Geotechnika:

 • OCHMAŃSKI M., BZÓWKA J., MODONI G.: Zautomatyzowany model numeryczny służący do kontroli procesu drążeniu tunelu tarczą EPB

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Recent structural developments in miter gates for navigation locks

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., ŚLĄCZKA W.: Analiza ryzyka manewrowania statków w procesie projektowania morskich dróg wodnych i portów

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Henryk Bonin
 • Gdańscy Hydrotechnicy na Łabie i Wełtawie w latach 1968 – 2010
 • Spotkanie naukowe „Rozwój budownictwa morskiego w Polsce” związane z promocją książki J. W. Drążkiewicza „Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb”, Gdańsk, 27 września 2017
 • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018 r.

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 5/2017 jest już dostępny


31.10.2017
Właśnie ukazał się numer 5/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego.. Wodociąg wiejski w gminie Oksywie w latach 1911 – 1929. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PAPROTA M.: Metodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznym

W dziale Geotechnika:

 • DEMBICKI E., KRYCZAŁŁO A., KONKOL H.: Prognozowane warunki geotechniczne w rejonie budowy Portu Westerplatte w Gdańsku
 • DEMBSKI M.: Analiza wybranych metod minimalizacji migracji wód zasolonych w gruncie
 • KOKOTKIEWICZ P., TRZCIŃSKI M.: Przykład uszkodzeń drogi na słabonośnym podłożu wzmocnionym w technologii iniekcji rozpychającej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KŁOSOWSKI J.: Budowa nowego ujęcia wody morskiej na potrzeby Stacji Morskiej (Fokarium) Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Jerzy Wojciech Drążkiewicz
 • Bydgoska retencja +2050, Bydgoszcz, 22 – 23 czerwca 2017
 • 6th International Workshop on in situ and laboratory characterization of overconsolidated soils, Poznań, 26 – 27 czerwca 2017
 • J. W. Drążkiewicz: Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb. (rec. B. Zadroga)
 • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki obronione w 2016 roku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 4/2017 jest już dostępny


22.08.2017
Właśnie ukazał się numer 4/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KORDANA S., SŁYŚ D., POCHWAT K.: Aplikacja metody scoringowej w procesie wyboru rozwiązania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R.: Uproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego Wisły

W dziale Geotechnika:

 • SROKOSZ P.: Internet of Things in Geotechnical Engineering – An example of application
 • ANTCZAK M.: Obliczanie ław fundamentowych o skończonej długości posadowionych na półprzestrzeni sprężystej według Gorbunowa – Posadowa

W dziale Geosyntetyki:

 • KIELISZCZYK P., DUSZYŃSKA A.: Stan graniczny użytkowalności konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami – analiza wytycznych projektowych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KAIZER A., MIROSŁAWSKA A.: Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr inż. Włodzimierz Cichy
 • XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, Międzyzdroje, 22 – 26 maja 2017
 • W. Majewski: Monografia Dolnej Wisły (rec. S. Bednarczyk)
 • Problem odbioru inwestycji budowlanych
 • Wspomnienie o mgr inż. Barbarze Elżbiecie Zrzelskiej (1948 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 3/2017 jest już dostępny


28.06.2017
Właśnie ukazał się numer 3/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KURAŁOWICZ Z., LEPACKI E., JOŃCZYK K.: Geodezyjne osnowy realizacyjne i pomiary w morskim pasie brzegowym

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Trendy zmian zasolenia wód powierzchniowych u polskich brzegów Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: Analiza i określenie przyczyn uszkodzenia palisady poddanej skomasowanemu działaniu morskich obciążeń środowiskowych
 • MEYER Z., CICHOCKI P.: Analiza sprężystej płyty na palach z uwzględnieniem krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali
 • NGUYEN G.: Sensitivity of spread foundation size on values of shear strength parameters of gravelly and sandy soils

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KONKOL H., WICKLAND W., RAED KHALIL LUBBAD R. K., BOLT A.: Expansion of the port in Ustka. Simulation of wave conditions

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego „ANALIZY I DOŚWIADCZENIA W GEOINŻYNIERII”, Gliwice, 5 kwietnia 2017
 • V Międzynarodowa Konferencja „International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation”, Gold Coast, Australia, 5 – 9 września 2016
 • M. K. Kumor: Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne (rec. B. Zadroga)
 • J. Pieczyrak: Wprowadzenie do geotechniki (rec. B. Zadroga)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 2/2017 jest już dostępny


04.05.2017
Właśnie ukazał się numer 2/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Projekt, budowa i eksploatacja prowizorycznego wodociągu miejskiego w Gdyni (1926 – 1930)
 • SULIGOWSKI Z.: Awarie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ M.: Zastosowanie modelu XBeach do obliczanie abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

 • ŻYLIŃSKI K., PRZEWŁÓCKI J.: Ocena nośności ławy fundamentowej metodami niezawodności trzech poziomów
 • SIERADZKI M. P.: Deep dynamic compaction for subgrade improvements within the Port of Long Beach, California

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w Gdyni – Oksywiu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • S. Pietruszczak: Podstawy teorii plastyczności w geomechanice (rec. E. Dembicki)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Czesławie Druecie (1926 – 2016)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.