Numer 3/2017 jest już dostępny


28.06.2017
Właśnie ukazał się numer 3/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KURAŁOWICZ Z., LEPACKI E., JOŃCZYK K.: Geodezyjne osnowy realizacyjne i pomiary w morskim pasie brzegowym

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Trendy zmian zasolenia wód powierzchniowych u polskich brzegów Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: Analiza i określenie przyczyn uszkodzenia palisady poddanej skomasowanemu działaniu morskich obciążeń środowiskowych
 • MEYER Z., CICHOCKI P.: Analiza sprężystej płyty na palach z uwzględnieniem krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali
 • NGUYEN G.: Sensitivity of spread foundation size on values of shear strength parameters of gravelly and sandy soils

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KONKOL H., WICKLAND W., RAED KHALIL LUBBAD R. K., BOLT A.: Expansion of the port in Ustka. Simulation of wave conditions

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego „ANALIZY I DOŚWIADCZENIA W GEOINŻYNIERII”, Gliwice, 5 kwietnia 2017
 • V Międzynarodowa Konferencja „International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation”, Gold Coast, Australia, 5 – 9 września 2016
 • M. K. Kumor: Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne (rec. B. Zadroga)
 • J. Pieczyrak: Wprowadzenie do geotechniki (rec. B. Zadroga)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 2/2017 jest już dostępny


04.05.2017
Właśnie ukazał się numer 2/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Projekt, budowa i eksploatacja prowizorycznego wodociągu miejskiego w Gdyni (1926 – 1930)
 • SULIGOWSKI Z.: Awarie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ M.: Zastosowanie modelu XBeach do obliczanie abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

 • ŻYLIŃSKI K., PRZEWŁÓCKI J.: Ocena nośności ławy fundamentowej metodami niezawodności trzech poziomów
 • SIERADZKI M. P.: Deep dynamic compaction for subgrade improvements within the Port of Long Beach, California

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w Gdyni – Oksywiu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • S. Pietruszczak: Podstawy teorii plastyczności w geomechanice (rec. E. Dembicki)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Czesławie Druecie (1926 – 2016)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.